ŽENSKÉ KRUHY

Dopřejte si podporující společenství žen a načerpejte moudrost a inspiraci.

 • Vnímáte sílu sdílení v bezpečném ženském kruhu?
 • Chcete zažít léčivou sílu ženského kolektivu bez rivality, boje a závisti?
 • Chcete cítit sounáležitost a pospolitost?
 • Chybí vám kontakt se společně naladěnými ženami v bezpečném prostředí, kde můžete sdílet své nejniternější pocity?
 • Chybí vám pocit sesterství se ženami nebo hledáte ženskou moudrost, ze které můžeme všechny růst?

Ženské kruhy jsou společenství, které nás podporuje v našem ženství. Léčí vztahy mezi ženami a překonává soupeření, ke kterému jsme často byly vychovány. Ukazují ženám, že mohou být sobě samy vzájemně oporou. A že v sesterství ještě více rostou jejich kvality.

Co vám ženské kruhy mohou přinést?

 • Sebeuvědomění;
 • Hlubokou podporu žen;
 • Možnost sdílení svých radostí i výzev v podpůrném prostředí;
 • Možnost napojit se na své tělo;
 • Inspiraci ohledně konkrétního tématu daného kruhu;
 • Inspiraci od ostatních žen;
 • Navázání nových přátelství;
 • Čas jen pro sebe, jen tak spočinout;

Ženské kruhy vypisuji vždy podle aktuálního zájmu na určitá témata (cykličnost, všímavost, harmonie, apod). Kruh lze uskutečnit i online.

Cena 500 Kč / účast na 2.5hodinovém ženském kruhu ⤵︎

Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.